F&L Dizajn

Nábytok na mieru, vstavané skrine a kuchyne

O nás

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia


1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je F&L Dizajn so sídlom Dubovec 142, 980 41, IČO: 45649391, DIČ: 1076434403 (ďalej len ,,predávajúci") a druhou stranou (ďalej len ,,kupujúci"), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb.

1.2. Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: f-dizajn@azet.sk

Telefon: 0918 579 421
            

Poštová adresa: Róbert Fűkő, Dubovec 142, 980 41

II. Objednávanie


2.1. Kupujúci objednáva tovar (ďalej len ,,objednávka") nasledovnými spôsobmi:

E-mail: f-dizajn@azet.sk

Telefon: 0918 579 421
            

Poštová adresa: Róbert Fűkő, Dubovec 142, 980 41

Po doručení objednávky e-mailom alebo osobne, je kupujúcemu do 48 hodín zaslaný informačný e-mail, v ktorom sú uvedené podrobné informácie o tovare (meno a priezvisko kupujúceho, druh objednaného tovaru, doba dodania, zaslanie zálohovej faktúry a pod.) Ak kupujúci bude súhlasiť s podmienkami dodania tovaru v informačnom e-maili, ktorý potvrdí spätným e-mailom, telefonicky alebo osobne a zloží zálohu za tovar, až potom sa objednávka berie ako záväzne prijatá objednávka predávajúcim.

III. Cena a platobné podmienky 

3.1. Kupujúci dostane tovar a služby za cenu platnú v okamihu objednania. V prípade, že sa jedná o špecialny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky/ e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácií na trhu. Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nie je realizovaná. Prípadná zmena ceny tovaru, montáže a prepravy, musí byť potvrdená oboma stranami dodatkom (súhlasom) k objednávke tovaru.

3.2. Kupujúci po potvrdení objednávky najneskôr do 2 pracovných dní uhradí zálohovú platbu vo výške 50-60% z celkovej ceny objednávky. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné až po zaplatení zálohy, inak nie sú akceptované.

3.3. Po inštalácií dielcov do finálnáho produktu kupujúci uhradí doplatok vo výške 40-50% z celkovej ceny objednávky hotovostnou platbou v predajných priestoroch predávajúceho, alebo v mieste odovzdania tovaru. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

IV. Dodacie podmienky

4.1. Predávajúci je povinný dodať objednnaný tovar podľa nasledovných lehôt:

- vstavané skrine a šatníky: dodacia doba 3-4 týždne

- iný nábytok na mieru: dodacia doba 5-6 týždňov (v závislosti od materiálu)

4.2. Dodacia lehota začína plynúť po zaplatení zálohy.

4.3. Kupujúci je povinný ihneď pri dodaní prekontrolovať stav zásielky podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že je napr. neúplná alebo poškodená.

V. Záverečné ustanovenia

5.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

5.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Reklamačný poriadok

1. Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúcého a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži nákupný doklad - faktúra.

2. Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté na tovare v záručnej dobe ak boli spôsobené porušením povinnosti predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, o ktorých kupujúci v dobe uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzavretá, musel vedieť.

3. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak nebola riadne uplatnená v záručnej dobe. Právo kupujúceho z chýb tovaru taktiež zanikne, ak nepodal kupujúci predávajúcemu správu o chybách tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo kupujúci chybu zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mal zistiť pri prehliadke tovaru podľa tohto reklamačného poriadku.

4. Reklamáciu, včítane odstránenia chyby, je predávajúci povinný vybaviť do 30 dní odo dňa, kedy mu bola reklamácia alebo správa o chybách doručená, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na lehote dlhšej. Ak ide o chybu, ktorej odstránenie si vyžiada lehotu dlhšiu ako 30 dní, alebo o chybu, ktorej uznanie predávajúcim si vyžiada vypracovanie znaleckého posudku, je predávajúci oprávnený predĺžiť lehotu vybavenia reklamácie, maximálne však o 30 dní. O predĺžení lehoty je predávajúci povinný informovať kupujúceho pred uynutím riadnej 30-dennej reklamačnej lehoty.

5. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá nebráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6. Oprávnenie na reklamáciu zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo neodbornou inštaláciou, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

     - kuchyne na mieru

     - vstavané skrine

     - nábytok na mieru 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie